Against Love

Show: Against Love

Venue: Institute of the Arts, Barcelona

Date & Times: 15th, 16th & 17th December at 18:00 & 20:30

Price: 10€ Adults & 5€ Children

Ticket Sales: iab.entradium.com

Els alumnes del tercer curs d’interpretació de l’IAB (Institute of the Arts Barcelona)es traslladen per primer cop a Barcelona per representar Contra l’amor, dirigits per Pep Garcia-Pascual.

La peça forma part de la trilogia de la indignació (Contra la democràcia, Contra el progrés i Contra l’amor) del dramaturg català internacionalment aclamat Esteve Soler, les quals han estat traduïdes a més de 17 idiomes. L’autor, format a l’Institut del Teatre i a la Sala Beckett on dóna classes d’escriptura dramàtica, ha format part de les seccions oficials dels festivals Theatertreffen i Literaturfestival, ambdós de Berlín, i del certamen francès La Mousson d’Été (en dues ocasions). Algunes de les seves altres obres s’han estrenat al Teatre Nacional de Catalunya i al Teatre Lliure.

Contra l’amor consta de 7 històries que tracten de manera incisiva i surrealista com la societat actual gestiona una de les emocions més universals.

A més a més, com a novetat, aquesta adaptació inclou una de les històries originals de Contra el progrés. En paraules del propi autor: “En el món que vivim sembla que tot està afectat pel fenomen “Low Cost” i l’amor no hi està exempt”. Soler proposa una reflexió sobre com la priorització de les necessitats individuals ha canviat la nostra manera de gestionar tot allò que gira al voltant de l’amor.

Pep García-Pascual és l’encarregat de dirigir a la primera generació d’actors de l’IAB. Fundador de Parking Shakespeare, Pep ha participat en més d’una vintena de produccions teatrals, moltes d’elles relacionades amb el cèlebre dramaturg anglès. La seva formació a la Gaiety School of Acting de Dublín ha fet possible la seva participació en un context internacional on farà de pont entre l’escena teatral barcelonina i l’ IAB.

Contra l’amor serà representada a la sala Tantaranta (C/de les Flors, 22 Barcelona) del 15 al 17 de desembre a les 18.00 pm i un segon cop a les 20.30 pm.

Español:

Los alumnos del tercer curso de interpretación del IAB (Institute of the Arts Barcelona) se trasladan por primera vez a Barcelona para representar Contra el Amor, dirigidos por Pep García-Pascual.

La pieza forma parte de la trilogía de la indignación (Contra la democracia, Contra el progreso y contra el amor) del internacionalmente aclamado dramaturgo catalán Esteve Soler, las cuales se han traducido a más de 17 idiomas diferentes.

El autor, formado en el Institut del Teatre i en la Sala Beckett, donde ahora impartí clases de escritura dramática, ha formado parte de las secciones oficiales de festivales como el Theatertreffen y Literaturfestival de Berlín, y el certamen francés La Mousson d’Été (en dos ocasiones). Algunas de sus obres se han estrenado en el Teatro Nacional de Catalunya y en el Teatre Lliure.

Contra el Amor consta de 7 historias que tratan de manera incisiva y surrealista como la Sociedad actual gestiona una de las emociones más universales.

También, como novedad, esta adaptación incluye una de las historias originales de Contra el Progreso. En palabras del propio autor: “En el mundo en el que vivimos parece que todo esté afectado por el fenómeno “low cost”, y el amor no está excluido”. Soler propone una reflexión sobre como la priorización de nuestras necesidades individuales ha cambiado la manera en como gestionamos todo eso que gira entorno al amor.

Pep García-Pascual es el encargado de dirigir la primera generación de actores del IAB. Fundador de Parking Shakespeare, Pep ha participado en más de una veintena de producciones teatrales, la mayoría de las cuales están relacionadas con el célebre autor inglés.

Su formación en la Gaiety School of Acting de Dublín ha hecho posible su participación en un contexto internacional donde hará de Puente entre la escena teatral Barcelonesa y el IAB.

Contra el Amor se representará en la sala Tantarantana (C/ de les Flors, 22 Barcelona) del 15 al 17 de Diciembre, a las 18:00pm y 20:30pm cada día.

English:

The third year acting students at IAB (Institute of the Arts Barcelona) are moving for the first time to Barcelona to perform Against Love, directed by Pep García-Pascual.

The piece is part of the Trilogy of Indignation (Against Democracy, Against Progress and Against Love) by the internationally acclaimed Catalan dramaturg Esteve Soler, and has been translated to more than 17 languages. Esteve was formed both in Institut del Teatre and in Sala Beckett, were he teaches dramatic writing. He’s been part of the official sections of both Literaturfestival and Theatertreffen festivals in Berlin, and the French contest La Mousson d’Été (in two occasions). Some of his plays have been premiered at the Catalan National Theatre and in the Teatre Lliure.

Against Love consists of 7 stories talk incisive and surrealistically about how society deals with the most universal of emotions.

Furthermore, this adaptation includes an original story from Against Progress. In the author’s own words: “Seems like the world that we live in is constantly affected by the low cost phenomenon, and Love is not exempt from it”. Soler proposes a about how prioritizing our individual needs has changed the way we deal with everything involving Love.

Pep García-Pascual is in charge of directing the first acting promotion in the IAB. He is the founder of Parking Shakespeare, and has participated in more than twenty theatre productions, many of which are related to the famous English writer.

His formation in the Gaiety School of Acting in Dublin enabled him to participate in an International context where he’ll be a bridge between Barcelona’s theatre scene and the IAB.

Against Love will be performed in the theatre Tantarantana (C/de les Flors, 22 Barcelona) from the 15th to the 17th of December both at 18.00 pm and 20:30pm every day.

Mark Lethem